Logo van Zonafhankelijk

Ook profiteren van
de kracht van de zon?

Binnen 4 weken gerealiseerd

Ook profiteren van
de kracht van de zon?

Binnen 4 weken gerealiseerd

Salderen

Salderen

De laatste tijd verschijnen er regelmatig berichten over het afbouwen van de salderingsregeling, wat voor veel mensen verwarrend is. Het ene nieuwsbericht meldt dat salderen wordt stopgezet, terwijl het andere aangeeft dat er nu betaald moet worden voor terug levering. De onduidelijkheid roept vragen op over de werkelijke situatie.

Wij willen ten eerste laten weten dat het voorlopig zo blijft zoals het nu is. Vervolgens willen wij graag verhelderen wat er bekend is over salderen, de feiten presenteren en uitleggen waar u aan toe bent. Daarnaast behandelen we hoe salderen werkt, de vereisten en de voordelen ervan. Lees verder om goed geïnformeerd te zijn!

Wat is salderen?

Laten we beginnen met het begrip salderen. Salderen is van groot belang voor mensen met zonnepanelen op hun dak. Het stelt u in staat om geld te besparen op uw jaarlijkse energiekosten. Salderen betekent dat uw teruggeleverde energie één op één wordt weggeschrapt tegenover uw verbruik. Over dat gedeelte van uw verbruik hoeft u dan ook geen belasting te betalen!

De Toekomst van salderen

In 2024 heeft de eerste kamer tegengestemd over het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling. 

Voorlopig blijft het salderingsregeling zoals het nu is. Dit houdt in dat mensen met zonnepanelen nog steeds kunnen salderen zoals ze eerder gewend waren.

Zonafhankelijk met een tevreden klant voor zonnepanelen

Belangrijk om te weten over salderen

Vanwege overtollige teruglevering op bepaalde momenten, vooral in de zomer, kunnen dynamische energieprijzen soms negatief worden. Hierdoor kan men geld ontvangen voor het opnemen van energie op dat moment, maar ook mogelijk geld verliezen bij het terugleveren. Er zijn berichten geweest dat zonnepaneelbezitters moeten betalen voor teruglevering, maar wettelijk gezien is dit niet toegestaan voor mensen met een vast of variabel contract.

Hoe werkt salderen?

Salderen is een proces waarbij de elektriciteit die uw zonnepanelen opwekken en terugleveren aan het elektriciteitsnet, 1 op 1 wordt verrekend met uw eigen energieverbruik. Hierdoor wordt overtollige energie gebruikt om uw energierekening te verlagen op jaarbasis. Het proces omvat energieproductie, teruglevering, saldering en mogelijk een terugleververgoeding.

Regels van salderen

Er zijn regels verbonden aan salderen, waaronder de salderingsgrens, het gebruik van een slimme meter en contractuele voorwaarden. Neem contact op met uw energieleverancier als u hier vragen over hebt.

Salderen blijft aantrekkelijk

Nu de salderingsregelings in stand blijft, is het zeker interessant om zonnepanelen aan te schaffen. Doe de dakcheck om te kijken wat er mogelijk is voor uw woning.